dijous, 1 de gener del 2015

Formació d'hivern MRP Garraf

ACTIVITATS D'HIVERN MRP GARRAF

CALENDARI DE SESSIONS

1.         
14 de gener
2h
Presentació del curs i rebuda dels assistents Consideracions bàsiques sobre l’educació emocional.
2.         
21 de gener
1.30h
Autoconeixement i autoregulació: tècniques i estratègies.
3.         
28 de gener
2h
Kinesiologia. Cohesió de grup, autovaloració.
4.         
4 de febrer
1.30h
L’autoestima personal . PNL. Bases pedagogia sistèmica
5.         
25 de febrer
2h
Educació amb valors. Els contes com a recurs educatiu. Paràboles. Metàfores. Creativitat.
6.         
4 març
1.30h
Autonomia emocional i resiliència.
7.         
11 març
2h
Habilitats sòcio-emocionals. Empatia, assertivitat.
8.         
18 març
1.30h
Resolució creativa i empàtica de conflictes, lideratge i mediació.
9.         
8 abril
1.30h
Escolta activa
10.     
15 abril
1.30h
Relacions sistèmiques amb les famílies.
11.     
22 abril
1.30h
Intel·ligències múltiples.
12.     
29 abril
1.30h
Habilitats generals per a la vida (pors, gelosia, dol, favors, etc...). Tancament. Feed-back

-Inscripció tancada-

Títol de la formació:  Habilitats sòcio – comunicatives 


Inici: dimecres 14 de Gener de 2015 a l'Escola St Jordi de Vilanova (C/Mare Isabel Ventosa s/n). El calendari de la formació el concretarem amb els/les assistents el mateix dimecres 14, però es mantindrà el dia a dimecres per totes les sessions del curs.Descripció de l’activitat: Curs amb la finalitat d'empoderar als mestres d’eines per facilitar en els infants l’augment de l’autoestima, l’autoconeixement, millorar les habilitats comunicatives, incrementar l’autocontrol emocional per evitar conductes agressives i passives, contribuir a la pressa de decisions per part dels infants, millorar la cohesió de grup i les actituds cooperatives. 

(20 hores presencials més 10 hores de pràctica i aplicació dels conceptes treballats- TOTAL 30h reconegudes pel Departament d'Ensenyament).

Preu sòcies/socis: 15 €
Preu no sòcies/socis: 25€Per fer efectiva la inscripció, cal fer l'ingrés al següent núm. de compte de "La Caixa":
ES10 2100 0024 9802 0075 1221

Objectius de l’activitat:
  • Facilitar la reflexió sobre el paper del mestre com a gestor de grup.
  • Incrementar el coneixement de la resiliència.
  • Resolució creativa i empàtica de conflictes, lideratge i mediació.
  • Treballar conceptes generals de pedagogia sistèmica.
  • Identificar relacions sistèmiques amb les famílies.
  • Conèixer tècniques i estratègies d’autoregulació i autoconeixement.
  • Identificar i reconèixer a través dels contes diferents conceptes d’educació en valors.
Contingut de l’activitat:
1.Consideracions bàsiques sobre el paper del mestre en l’educació sòcio-emocional.
2. Conceptes generals de la pedagogia sistèmica.
3. Autoconeixement i autoregulació: tècniques i estratègies.
4. L’autoestima personal i la cohesió de grup. Eines.
5. Educació en valors. Els contes com a recurs educatiu.
6. Autonomia emocional i resilència.
7. Habilitats sòcio – emocionals.
8. Resolució creativa i empàtica de conflictes, lideratge i mediació.
9. Relacions sistèmiques amb les famílies.
10. Balanç, resum, preguntes. Avaluació i valoració.

ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT

1.- Persones a qui va adreçada la formació: mestres d’educació infantil , primària i secundària de la comarca.
2.- Calendari de la formació : De gener a maig
3.- Horari de la formació: Dimecres de 17.30 a 19.30h (el curs comença el 14 de gener)
4.- Nombre de sessions: 10 ó 13 sessions 
5.- Persona formadora: Cristina Farré Agustín, de l'Associació ELNA
6.- Modalitat formativa: Curs